CERTYFIKAT

MarkaPL

dla Twojej firmy

wytwarzanych PRODUKTÓW

świadczonych USŁUG

Uważa się, że po raz pierwszy pojęcie jakość
zdefiniował Platon jako "pewien stopień doskonałości"

Współcześnie znak jakości to najważniejszy z atrybutów nowoczesnej FIRMY,
najlepszych PRODUKTÓW i USŁUG na wysokim poziomie.

CENTRUM PROMOCJI JAKOŚCI

Program Promocji Przedsiębiorczości i Eksportu
realizowany jest od 2004 roku przy wsparciu m.in:
Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
TV Biznes,
Radio PIN.

W ramach Programu Promocji Przedsiębiorczości i Eksportu realizowane są:
projekt - Certyfikat Marka PL
konkurs - EUROMARKA
inicjatywa - KLUB MARKI ŚWIATOWEJ

Biuro Business Partners w Warszawie
03-226 Warszawa, Toruńska 72/75

mob: 579-079-957

biuro@najwyzszajakosc.pl

LAUREACI PROGRAMU